Επόμενο προϊόν
Πίσω στο: Σύνθετα
197
2631
313
Εκτύπωση

CAMELLIA (GM424402-T)

Σύνθετο Πολυπαιχνίδι

Περιγραφή
Multifunctional device with 2 towers, pipe bridge, slide, metal ladder, net wall, climbing wall, entrance trap, lifting stick and fire pipe. Device is made of galvanized steel and powder painted.
Category Climbing walls
Dimensions 4,7 x 3,0 x 2,8m
Free fall height 2,86m
Age 3 - 16