ΤΗΛ: +357 99 841 636  social facebook box blue 32facebook

Πιστοποιημένα παιχνίδια - Πλαστικά δάπεδα ασφαλείας - Φωτοβολταϊκά συστήματα
187
2677
3561
493
Εκτύπωση

DAISY (GM424401-T)

Σύνθετο Πολυπαιχνίδι

Περιγραφή
Multifunctional device with 2 towers, slide, metal ladder, net wall, entrance trap and fire pipe. It's made of galvanized steel and powder painted.
Category Climbing walls
Dimensions 4,33 x 2,25 x 1,80 m
Free fall height 1,8 m
Age 3 - 15