ΤΗΛ: +357 99 841 636  social facebook box blue 32facebook

Πιστοποιημένα παιχνίδια - Πλαστικά δάπεδα ασφαλείας - Φωτοβολταϊκά συστήματα
Περιγραφή
Seesaw in the shape of snake - device is equipped with "Slow System" - mechanism for slowing down the speed.
Category Seesaws
Dimensions 3,28 x 1,42 x 1,12m
Free fall height 0,98m
Age -