ΤΗΛ: +357 99 841 636  social facebook box blue 32facebook

Πιστοποιημένα παιχνίδια - Πλαστικά δάπεδα ασφαλείας - Φωτοβολταϊκά συστήματα
GM0621
GM06212
GM06213
GM06214
Εκτύπωση

YUGO (GM0621)

Αναπηρικός Μύλος

Περιγραφή
Wheelchair roundabout made of galvanized steel, designed for disabled people. Once can accomodate 3 wheelchair users and 6 persons on three double seats. After starting the doors are autmatically blocked. The roundabout has TUV certificate.
Category Roundabouts
Dimensions 2,47 x 2,47 x 0,79 m
Free fall height -
Age -