ΤΗΛ: +357 99 841 636  social facebook box blue 32facebook

Πιστοποιημένα παιχνίδια - Πλαστικά δάπεδα ασφαλείας - Φωτοβολταϊκά συστήματα
Περιγραφή

Technical Data

Certificate in accordance with European Standards EN 1176 by ​​the German TÜV - SÜD.
Made of wood laminated pine timber autoclave with non-toxic salts.
Parts list: N°1 climbing ladder step with side panels in birch plywood glued phenol. Treatment with potting colored non-toxic paint and finished with wax-based water-soluble. N°1 slide h. 150 with stainless steel track bent plywood mahogany sides okoumé grooved phenolic-glued with rounded corners. Treatment with potting colored non-toxic paint and finished with wax-based water-soluble. The two elements are connected to two uprights of sect. 9x9 cm. The uprights are joined by a panel at the top triangle in bi HPL 2 cm thick and shaped pantograph. Assembled by 8.8 galvanized steel bolts and nuts. Elements covernut under colored nylon. Attacks galvanized metal for anchoring to the ground.

  • Weight Max: kg 34
  • Length Max: 326 cm
  • Assembly Time: 2 h
  • Fall Height: 150 cm
  • Age: 2-12 years old
  • Overall Dimension: 426x100x340 h cm
  • Number of Users: 4
  • Space Min: 775x400 cm
  • Impact area: 31,00 mq