ΤΗΛ: +357 99 841 636  social facebook box blue 32facebook

Πιστοποιημένα παιχνίδια - Πλαστικά δάπεδα ασφαλείας - Φωτοβολταϊκά συστήματα
Περιγραφή

Technical Data

Certificate in accordance with European Standards EN 1176 by ​​the German TÜV - SÜD.
Platform consists of slats of pine wood impregnated with non-toxic salts in autoclave supported by galvanized steel frame. Decorative panels depicting the waves in bi HPL bright colors. Corner Railing made ​​of tubular galvanized steel at 180 ° C. Central pillar in sect. circular wooden heart out Ø 100 mm anchored by a single frame made ​​from flat iron and four handholds made ​​of tubular galvanized steel at 180 ° C. At the end of the pole and stands a flag shaped pantograph bilaminate HPL bright colors. The structure is mounted on four springs painted steel oven, and fully approved anti-crush fingers. Assembled by 8.8 galvanized steel bolts and nuts. Elements covernut under colored nylon.

  • Weight Max: kg 25
  • Length Max: 300 cm
  • Assembly Time: 2 h
  • Fall Height: 50 cm
  • Age: 3-8 years old
  • Overall Dimension: 205x200x350 h cm
  • Number of Users: 10
  • Space Min: 450x450 cm
  • Impact area: 20,00 mq