ΤΗΛ: +357 99 841 636  social facebook box blue 32facebook

Πιστοποιημένα παιχνίδια - Πλαστικά δάπεδα ασφαλείας - Φωτοβολταϊκά συστήματα
S 503
S503
Εκτύπωση

S503 Πλατφόρμα Ελατηρίου


Περιγραφή

S 50Πλατφόρμα ελατηρίου.

Γενικές διαστάσεις :

Διαστάσεις χώρου ασφαλείας :

Μήκος :

160cm

Μήκος :

560cm

Πλάτος :

160cm

Πλάτος :

560cm

Ύψος :

37cm

Μέγιστο ύψος πτώσης :

37cm

Ηλικιακή ομάδα :

3– 14 ετών.

Πρόταση χρήσης :

6Άτομο

Δραστηριότητες :

Ταλάντωση.

Το ταλαντευόμενο παιχνίδι ελατηρίου αποτελείται από τον φορέα (κυρίως όργανο) με πλατφόρμα, την βάση (μεταλλικά ελατήρια πιέσεως) και την πλάκα αγκύρωσης.

Κατάλληλο για ιδιωτική και δημόσια παιδική χαρά σύμφωνα με την ισχύοντα νομοθεσία. Κατασκευασμένο σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 1176:2008.