ΤΗΛ: +357 99 841 636  social facebook box blue 32facebook

Πιστοποιημένα παιχνίδια - Πλαστικά δάπεδα ασφαλείας - Φωτοβολταϊκά συστήματα
Περιγραφή

Technical Data

Certificate in accordance with European Standards EN 1176 by ​​the German TÜV - SÜD.
Made of wood laminated pine timber autoclave with non-toxic salts.
Parts list: N°1 turret pool with wooden posts section 9x9 cm equipped with protective panels in mahogany plywood with phenolic adhesive okoumé pantograph and without corners. Treatment with potting colored non-toxic paint and finished with wax-based water-soluble. Dim. cm 100x100x175 h. N°1 climbing ladder with protective panels which act as a handrail made ​​of mahogany plywood okoumé grooved phenolic-glued and no edges. Treatment with potting colored non-toxic paint and finished with wax-based water-soluble. N°1 slide fiberglass h. 92 cm made ​​with multiple layers of high density resin. Assembled by 8.8 galvanized steel bolts and nuts. Elements covernut under colored nylon. Attacks galvanized metal for anchoring to the ground.

  • Weight Max: kg 23
  • Length Max: 255 cm
  • Assembly Time: 1 h
  • Fall Height: 92 cm
  • Age: 2-8 years old
  • Overall Dimension: 310x178x175 h cm
  • Number of Users: 6
  • Space Min: 650x475 cm
  • Impact area: 29,00 mq