ΤΗΛ: +357 99 841 636  social facebook box blue 32facebook

Πιστοποιημένα παιχνίδια - Πλαστικά δάπεδα ασφαλείας - Φωτοβολταϊκά συστήματα
Περιγραφή

Technical Data

Certificate in accordance with European Standards EN 1176 by ​​the German TÜV - SÜD.
Made of wood laminated pine timber autoclave with non-toxic salts.
Parts list: N°1 turret with wooden posts section. 9x9 cm with protective panels are assembled with wood paneling colored profiles. Dim. cm 120x120x230 h. N°1 climbing ladder with protective panels which act as a handrail made ​​of mahogany plywood okoumé grooved phenolic-glued and no edges. Treatment with potting colored non-toxic paint and finished with wax-based water-soluble. N°1 slide h. 150 cm with track stainless steel and bent plywood mahogany sides okoumé with phenolic adhesive. Treatment with potting colored non-toxic paint and finished with wax-based water-soluble. As an alternative to steel slide can be mounted in a tunnel slide open or open in fiberglass or polyethylene. Assembled by 8.8 galvanized steel bolts and nuts. Elements covernut under colored nylon. Attacks galvanized metal for anchoring to the ground.

  • Weight Max: kg 34
  • Length Max: 326 cm
  • Assembly Time: 1 h
  • Fall Height: 150 cm
  • Age: 2-12 years old
  • Overall Dimension: 250x405x230 h cm
  • Number of Users: 6
  • Space Min: 750x550 cm
  • Impact area: 36,00 mq