ΤΗΛ: +357 99 841 636  social facebook box blue 32facebook

Πιστοποιημένα παιχνίδια - Πλαστικά δάπεδα ασφαλείας - Φωτοβολταϊκά συστήματα
Περιγραφή

Technical Data

Certificate in accordance with European Standards EN 1176 by ​​the German TÜV - SÜD.
Made of wood laminated pine timber autoclave with non-toxic salts.
Parts list: N°1 turret with wooden posts section 9x9 cm equipped with gabled roofs bilaminate HPL and protective panels on mahogany plywood with phenolic adhesive okoumé pantograph and without corners. Treatment with potting colored non-toxic paint and finished with wax-based water-soluble. Dim. cm 100x100x271 h. N°1 climbing ladder with protective panels which act as a handrail made ​​of mahogany plywood okoumé grooved phenolic-glued and no edges. Treatment with potting colored non-toxic paint and finished with wax-based water-soluble. N°1 slide fiberglass h. 92 cm made ​​with multiple layers of high density resin. Assembled by 8.8 galvanized steel bolts and nuts. Elements covernut under colored nylon. Attacks galvanized metal for anchoring to the ground.

  • Weight Max: kg 23
  • Length Max: 255 cm
  • Assembly Time: 1,5 h
  • Fall Height: 92 cm
  • Age: 2-8 years old
  • Overall Dimension: 381x103x271 h cm
  • Number of Users: 6
  • Space Min: 725x400 cm
  • Impact area: 30,00 mq