ΤΗΛ: +357 99 841 636  social facebook box blue 32facebook

Πιστοποιημένα παιχνίδια - Πλαστικά δάπεδα ασφαλείας - Φωτοβολταϊκά συστήματα
Περιγραφή

Technical Data

Certificate in accordance with European Standards EN 1176 by ​​the German TÜV - SÜD.
Made of pine wood impregnated with non-toxic salts in the autoclave and further treatment with potting colored non-toxic paint and finished with wax-based water-soluble.
Parts list: N°1 turret with wooden posts section. 7x7 cm equipped with protective panels and gable roof bilaminate HPL printed in bright colors. Dim. cm 80x80x205 h N°1 ladder equipped with side panels in birch plywood glued 20 mm phenolic rungs and steps of iroko Ø 45. Treatment with potting colored non-toxic paint and finished with wax-based water-soluble. N°1 slide h. 80 cm with stainless steel track bent and laminated on both sides 20 mm HPL. Assembled by 8.8 galvanized steel bolts and nuts. Elements covernut under colored nylon.

  • Weight Max: kg 14
  • Length Max: 180 cm
  • Assembly Time: 1,5 h
  • Fall Height: 80 cm
  • Age: 2-6 years old
  • Overall Dimension: 285x106x205 h cm
  • Number of Users: 3
  • Space Min: 624x400 cm
  • Impact area: 25,00 mq