ΤΗΛ: +357 99 841 636  social facebook box blue 32facebook

Πιστοποιημένα παιχνίδια - Πλαστικά δάπεδα ασφαλείας - Φωτοβολταϊκά συστήματα
Περιγραφή

Technical Data

Certificate in accordance with European Standards EN 1176 by ​​the German TÜV - SÜD.
With a structure made ​​of tubular steel finished in oven at 180 ° C.
Parts list:
N°1 ladder made ​​of tubular steel semi-oval section 60x30 mm round tube handrail and steel Ø 30 mm, the steps covered with PVC anti-slip footrests profile.
1 slide fiberglass h. 120 cm made ​​with multiple layers of high density resin with a track length of 300 cm complete with two slashes made ​​of tubular steel to ensure stability of the tool.
Assembled by 8.8 galvanized steel bolts and nuts. Elements covernut under colored nylon.

  • Weight Max: kg 19
  • Length Max: 330 cm
  • Assembly Time: 1 h
  • Fall Height: 134 cm
  • Age: 3-12 years old
  • Overall Dimension: 290x117x204 h cm
  • Number of Users: 3
  • Space Min: 650x350 cm
  • Impact area: 23,00 mq