ΤΗΛ: +357 99 841 636  social facebook box blue 32facebook

Πιστοποιημένα παιχνίδια - Πλαστικά δάπεδα ασφαλείας - Φωτοβολταϊκά συστήματα
Περιγραφή

Technical Data

Certificate in accordance with European Standards EN 1176 by ​​the German TÜV - SÜD.
Made with steel pipes and elements in northern pine. The structure consists of two pillars made ​​of galvanized steel in an oven at 180 ° C with a diameter of 12 cm and secured in place by attack galvanized steel in the ground. The cantilever, which also consists of pipes made ​​of galvanized steel in an oven at 180°C 3 and 4 cm in diameter, includes two supports for the gaming station consisting of round poles in northern pine painted with a diameter of 12 cm . The oscillating system consists of a strong central axis with Teflon bearings. Assembled by 8.8 with galvanized steel bolts and nuts for wood-tapping galvanized screws. Elements covernut under colored nylon.

  • Weight Max: kg 14
  • Length Max: 245 cm
  • Assembly Time: 1 h
  • Fall Height: 90 cm
  • Age: 3-12 years old
  • Overall Dimension: 250x112x151 h cm
  • Number of Users: 2
  • Space Min: 550x425 cm
  • Impact area: 24,00 mq