ΤΗΛ: +357 99 841 636  social facebook box blue 32facebook

Πιστοποιημένα παιχνίδια - Πλαστικά δάπεδα ασφαλείας - Φωτοβολταϊκά συστήματα
Εκτύπωση

S141

Σύνθετο με δύο πύργους

Περιγραφή

S 141 Σύνθετο με δύο πύργους

Γενικές διαστάσεις :

Διαστάσεις χώρου ασφαλείας :

Μήκος :

320 cm

Μήκος :

620 cm

Πλάτος:

270 cm

Πλάτος :

620 cm

Ύψος:

300 cm

Μέγιστο ύψος πτώσης:

120 cm

Ηλικιακή ομάδα:

3 – 14 ετών.

Πρόταση χρήσης :

6 Άτομα

Δραστηριότητες:

Εύκολη ανάβαση, Δύσκολη ανάβαση, Παρατηρητήριο, Ολίσθηση.

Αποτελείται από έναν στεγασμένο πύργο με δίρριχτη σκεπή, έναν ασκεπή πύργο μία ξύλινη σκάλα, μία σκάλα με σχοινιά και μία τσουλήθρα.

Κατάλληλο για ιδιωτική και δημόσια παιδική χαρά σύμφωνα με την ισχύοντα νομοθεσία. Κατασκευασμένο σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 1176:2008.