ΤΗΛ: +357 99 841 636  social facebook box blue 32facebook

Πιστοποιημένα παιχνίδια - Πλαστικά δάπεδα ασφαλείας - Φωτοβολταϊκά συστήματα
Περιγραφή

Technical Data

Certificate in accordance with European Standards EN 1176 by ​​the German TÜV - SÜD.
Made of pine wood impregnated with non-toxic salts in autoclave. Frame consists of bands section 7x4,5 cm and cross section of reinforcement 7x7 cm. The seat is made ​​up of juxtaposed bands of sect. 9x3,5 cm and the back with strips of sect. 14x3,5 cm. Assembled by 8.8 galvanized steel bolts and nuts. Elements covernut under colored nylon.

  • Weight Max: kg 6
  • Length Max: 120 cm
  • Assembly Time: 0,5 h
  • Fall Height: 0 cm
  • Age: 2-8 years old
  • Overall Dimension: 120x40x60 h cm
  • Number of Users: 3
  • Space Min: 420x340 cm
  • Impact area: 0 mq