ΤΗΛ: +357 99 841 636  social facebook box blue 32facebook

Πιστοποιημένα παιχνίδια - Πλαστικά δάπεδα ασφαλείας - Φωτοβολταϊκά συστήματα
195
294
357
449
Εκτύπωση

TORNADO (GM0147)

Μεταλλικός Μύλος με καθίσματα

Περιγραφή
Hot galvanized and powder painted roundabout with diameter 1,4m or 1,65m and three or four seats options. The floor is covered by PE plate. Thanks to this solution the roundabout's floor is soft (more safety) and anti-slip. Moreover it is not heating during sunny days and is not freezing during the winter. Aluminum floor option is also available.
Category Roundabouts
Dimensions 1,4 x1,4 x0,7m
Free fall height 0,7m
Age 3 - 15