ΤΗΛ: +357 99 841 636  social facebook box blue 32facebook

Πιστοποιημένα παιχνίδια - Πλαστικά δάπεδα ασφαλείας - Φωτοβολταϊκά συστήματα
Περιγραφή

Technical Data

Certificate in accordance with European Standards EN 1176 by ​​the German TÜV - SÜD.
Supporting structure made ​​of tubular galvanized steel section 4x3 cm.
Parts list:
1 platform of support in birch plywood glued with phenol-slip milled and finished with colored films.
1 with a circular sofa seat and back with five strings made ​​of tubular galvanized steel and painted in the oven to 180 degrees.
1 in the central stem, phenolic glued birch plywood finished with colored films.
The rotation system consists of load bearing rollers.
Assembled by 8.8 galvanized steel bolts and nuts. Elements covernut under colored nylon.

 

  • Weight Max: kg 19
  • Length Max: 125 cm
  • Assembly Time: 1 h
  • Fall Height: 18 cm
  • Age: 3-8 years old
  • Overall Dimension: Ø 130x66 h cm
  • Number of Users: 6
  • Space Min: 525x550 cm
  • Impact area: 25,00 mq