ΤΗΛ: +357 99 841 636  social facebook box blue 32facebook

Πιστοποιημένα παιχνίδια - Πλαστικά δάπεδα ασφαλείας - Φωτοβολταϊκά συστήματα
Περιγραφή

Technical Data

 

Certificate in accordance with European Standards EN 1176 by ​​the German TÜV - SÜD .
Made with wooden laminated pine timber autoclave with non-toxic salts. Composed by 4 pillars of bonded section 9x9 cm and beam section 9x20 cm rectangular. There is a seat in the cradle consists of a mixture of synthetic rope with colored inner core of steel and chain-mesh galvanized welded and connected to the beam focus with double-ended stainless steel. Assembled by 8.8 galvanized steel bolts and nuts. Elements covernut under colored nylon. Attacks galvanized metal for anchoring to the ground.

  • Weight Max: kg 25
  • Length Max: 300 cm
  • Assembly Time: 1 h
  • Fall Height: 130 cm
  • Age: 3-12 years old
  • Overall Dimension: 370x160x230 h cm
  • Number of Users: 4
  • Space Min: 660x750 cm
  • Impact area: 27,00 mq