ΤΗΛ: +357 99 841 636  social facebook box blue 32facebook

Πιστοποιημένα παιχνίδια - Πλαστικά δάπεδα ασφαλείας - Φωτοβολταϊκά συστήματα
Περιγραφή

Technical Data

Certificate in accordance with European Standards EN 1176 by ​​the German TÜV - SÜD.
Made of pine wood impregnated with non-toxic salts in autoclave. Beam with sect. 6x16 cm supported by two vertical poles of sect. 9x9 cm for an overall height of 33 cm. Assembled by 8.8 galvanized steel bolts and nuts. Elements covernut under colored nylon.

  • Weight Max: kg 10
  • Length Max: 250 cm
  • Assembly Time: 0,5 h
  • Fall Height: 33 cm
  • Age: 3-8 years old
  • Overall Dimension: 250x16x33 h cm
  • Number of Users: 3
  • Space Min: 550x316 cm
  • Impact area: 0 mq