ΤΗΛ: +357 99 841 636  social facebook box blue 32facebook

Πιστοποιημένα παιχνίδια - Πλαστικά δάπεδα ασφαλείας - Φωτοβολταϊκά συστήματα
Τ 454 Οριζόντια κλίμακα Μ 300cm Π 88cm Υ 200cm
Τ 454 Προκαταρκτικές πληροφορίες8
Εκτύπωση

T 454 - Οριζόντια κλίμακα

Ηλικιακή ομάδα: 3 - 14 ετών
Μέγιστο ύψος πτώσης : 200cm
Διαστάσεις παιχνιδιού: Μ:300, Π:88, Υ:200
Διαστάσεις ελαχίστου χώρου: 610 Χ 400 cm

Περιγραφή

Αποτελείται από σύστημα τεσσάρων ξύλινων υποστυλωμάτων που συνδέονται ανά δύο με ξύλινες οριζόντιες δοκούς, σχηματίζοντας δύο παράλληλα πλαίσια σχήματος Π με ενδιάμεσες μεταλλικές μπάρες.

Κατάλληλο για ιδιωτική και δημόσια παιδική χαρά σύμφωνα με την ισχύοντα νομοθεσία. Κατασκευασμένο σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 1176:2008.