ΤΗΛ: +357 99 841 636  social facebook box blue 32facebook

Πιστοποιημένα παιχνίδια - Πλαστικά δάπεδα ασφαλείας - Φωτοβολταϊκά συστήματα
Περιγραφή

Technical Data

Certificate in accordance with European Standards EN 1176 by ​​the German TÜV - SÜD.
Made
of pine wood impregnated with non-toxic salts in autoclave.
The structure consists of two frames made ​​of poles sect. 7x7 cm and groundwater with beads of sect. 14x2,5 cm.
The rear-end collisions in the two input zones are decorative panels made ​​from mahogany plywood okoumé grooved phenolic-glued and rounded edges. Treatment with potting colored non-toxic paint and finished with wax-based water-soluble.
The platform consists of internal wood bands section. 11,5x2,5 cm pull over and set up two beams of laminated wood section 9x9 cm.
The upper beam in roundwood Ø 100 mm, complete with rope climbing rope with a core of colored nylon coated steel cable inside.
Assembled by 8.8 galvanized steel bolts and nuts. Elements covernut under colored nylon.

  • Weight Max: kg 64
  • Length Max: 300 cm
  • Assembly Time: 1 h
  • Fall Height: 180 cm
  • Age: 2-8 years old
  • Overall Dimension: 300x205x185 h cm
  • Number of Users: 6
  • Space Min: 650x500 cm
  • Impact area: 28,00 mq