ΤΗΛ: +357 99 841 636  social facebook box blue 32facebook

Πιστοποιημένα παιχνίδια - Πλαστικά δάπεδα ασφαλείας - Φωτοβολταϊκά συστήματα
Περιγραφή

Technical Data

Certificate in accordance with European Standards EN 1176 by ​​the German TÜV - SÜD.
Made of wood laminated pine timber autoclave with non-toxic salts.
Parts list:
N°1 shroud made ​​of square section frame poles section 9x9 cm, and network with nylon rope and steel cable inner core coated. The network is assembled and attached to the frame by special colored nylon locking nut.
N°2 horizontal bars made ​​of tubular galvanized steel oven 180° C.
1 pair of steel rings covered with plastic anti-skid chains supported by welded-mesh and hot-galvanized anchored to a horizontal bar made ​​of tubular galvanized steel oven 180° C.
N°2 panels, phenolic glued birch plywood finished with colored films on both sides and holds colored marble resin constituting a climbing wall.
1 perch made ​​of tubular galvanized steel oven set at 180° C in a horizontal bar made ​​of tubular galvanized steel oven 180° C.
N°1 for rope climbing rope with colored nylon internal core coated steel cable attached to a horizontal bar made ​​of tubular galvanized steel oven 180° C.
Assembled by 8.8 galvanized steel bolts and nuts. Elements covernut under colored nylon. Attacks in galvanized metal, for anchoring to the ground.

  • Weight Max: kg 24
  • Length Max: 250 cm
  • Assembly Time: 2 h
  • Fall Height: 240 cm
  • Age: 5-12 years old
  • Overall Dimension: 225x170x250 h cm
  • Number of Users: 8
  • Space Min: 650x600 cm
  • Impact area: 33,00 mq