ΤΗΛ: +357 99 841 636  social facebook box blue 32facebook

Πιστοποιημένα παιχνίδια - Πλαστικά δάπεδα ασφαλείας - Φωτοβολταϊκά συστήματα
Περιγραφή

Technical Data

Certificate in accordance with European Standards EN 1176 by ​​the German TÜV -  SÜD.
Made of pine wood impregnated with non-toxic salts in autoclave.
It consists of two modules inclined shroud and connected by two side panels molded mahogany plywood glued okoumé phenolic impregnation treated with non-toxic paint and finished with colored wax-based water-soluble. Each module frame shroud is made ​​of 7x7 cm square-section poles with ropes and network with nylon internal core wire coated steel. The network is assembled and attached to the frame by special colored nylon locking nut.
Assembled by 8.8 galvanized steel bolts and nuts. Elements covernut under colored nylon. Attacks galvanized metal for anchoring to the ground.

  • Weight Max: kg 11
  • Length Max: 163 cm
  • Assembly Time: 1 h
  • Fall Height: 150 cm
  • Age: 3-8 years old
  • Overall Dimension: 160x110x155 h cm
  • Number of Users: 4
  • Space Min: 450x425 cm
  • Impact area: 20,00 mq