ΤΗΛ: +357 99 841 636  social facebook box blue 32facebook

Πιστοποιημένα παιχνίδια - Πλαστικά δάπεδα ασφαλείας - Φωτοβολταϊκά συστήματα
Περιγραφή

Technical Data

Certificate in accordance with European Standards EN 1176 by ​​the German TÜV - SÜD.
Made of pine wood impregnated with non-toxic salts in autoclave. The structure consists of two frames made ​​of poles sect. 7x7 cm and groundwater with beads of sect. 14x2,5 cm. Within the platform is a network of colored nylon rope with internal steel cable coated in nylon locking nut and colorful. Assembled by 8.8 galvanized steel bolts and nuts. Elements covernut under colored nylon.

  • Weight Max: kg 42
  • Length Max: 194 cm
  • Assembly Time: 1 h
  • Fall Height: 45 cm
  • Age: 5-8 years old
  • Overall Dimension: 202x198x175 h cm
  • Number of Users: 2
  • Space Min: 500x500 cm
  • Impact area: 0 mq