ΤΗΛ: +357 99 841 636  social facebook box blue 32facebook

Πιστοποιημένα παιχνίδια - Πλαστικά δάπεδα ασφαλείας - Φωτοβολταϊκά συστήματα
Περιγραφή

Technical Data

Supporting structure in wooden laminated pine timber autoclave with non-toxic salts.
Structure consists of a wooden pole laminated pine timber autoclave with non-toxic salts of sect. 14x14 cm and a panel Basket bilaminate HPL 20 mm colorful grooved and rounded corners dim. 100x130 cm assembled with strong attacks galvanized and painted. Panel is connected to the basket made ​​of tubular steel and galvanized both chains. Assembled by 8.8 galvanized steel bolts and nuts. Elements covernut under colored nylon. Attacks galvanized metal and painted in warm, for anchoring to the ground.

  • Weight Max: kg 24
  • Length Max: 250 cm
  • Assembly Time: 1 h
  • Fall Height: 0 cm
  • Overall Dimension: 130x120x365 h cm
  • Space Min: 0 cm
  • Impact area: 0 mq